Thứ bảy, Ngày 24/07/2021 09:21 PM
Main Image
Item 1 of 3
 

Kế hoạch tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-UBBC ngày 22/01/2021 của Ủy ban bầu cử thành phố về việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại thành phố Hải Phòng; Ủy ban bầu cử thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 125/KH-UBBC, ngày 28/5/2021 về tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Theo đó, tổng kết cuộc bầu cử nhằm đánh giá toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai cuộc bầu cử; kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm và những bài học kinh nghiệm trong công tác tổ chức bầu cử. Đồng thời, biểu dương, khen thưởng các cập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại thành phố Hải Phòng.
Hội nghị tổng kết gồm 3 nội dung chính: tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai cuộc bầu cử; kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; đánh giá ưu điểm, khuyết điểm, bài học kinh nghiệm và kiến nghị, đề xuất trong công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.
Việc tổ chức thực hiện tổng kết của các cấp yêu cầu tổ chức thiết thực, gọn nhẹ, tiết kiệm và phù hợp, bảo đảm hoàn thành theo quy định:
- Thành phố: tổ chức trong tháng 6/2021, theo hình thức trực tuyến.
- Quận, huyện: chậm nhất trong ngày 15/6/2021;
  Xã, phường, thị trấn: do Ủy ban bầu cử quận, huyện chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể (phải hoàn thành trước quận, huyện).
  Quận, huyện, xã, phường, thị trấn căn cứ điều kiện, tình hình thực tế của địa phương để lựa chọn hình thức tổng kết phù hợp, đảm bảo các yêu cầu theo Kế hoạch.
Tài liệu chi tiết tải tại đây.
 
 
 
CÙNG CHUYÊN MỤC
WEBSITE TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23/3/2021 do Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng cấp
Cơ quan chủ quản: Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng
Đơn vị quản lý & vận hành: Trung tâm Thông tin và Truyền thông
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Vũ Long - Giám đốc Trung tâm Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 62 Võ Thị Sáu, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3757.388 * Email: sotttt@baucuhaiphong.gov.vn